Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Úhrada stravy u vedúcej jedálne

Pondelok 12:00 – 13:00
Utorok 12:00 – 13:00
Streda 12:00 – 13:00
Štvrtok 12:00 – 13:00
Piatok 12:00 – 13:00

Úhrada za ostatné služby v pokladni

Pondelok 7:30 – 12:30
Utorok 7:30 – 12:30
Streda 7:30 – 12:30
Štvrtok 7:30 – 12:30
Piatok 7:30 – 12:30

Platba cez účet

Číslo účtu: 3234121001

Kód banky: 5600 (Prima Banka Slovensko, a.s.)

IBAN: SK77 5600 0000 0032 3412 1001

Variabilný symbol: mesiac, rok (napr. 012016)

Poznámka: meno platiteľa, druh platby (napr. Ján Kováč, obedy alebo Ján Kováč, rozvoz obedov alebo Ján Kováč, opatrovanie)