Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Ponuka na odpredaj motorového vozidla

4. januára 2023

Malacky, 03.01.2023

 

Ponuka na odpredaj motorového vozidla

 

Predávajúci

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

príspevková organizácia mesta

sídlo:   1. mája 9, 901 01  Malacky

IČO:    36066541

DIČ:    2021550168

v zastúpení:     Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka

ponúka na predaj osobné motorové vozidlo zn. PEUGEOT s nasledovnou špecifikáciou:

Druh:                                                              OMV PEUGEOT

Karoséria:                                                       AC KOMBI

Rok výroby:                                                    09/2012

Objem valcov motora:                                    1 560 cm3

Maximálny výkon motora pri otáčkach:       52 kW

Prevodovka:                                                   5 –stupňová, manuálna

Pohon:                                                            predný

Predpísané palivo:                                         diesel

Farba:                                                             biela

VIN:                                                               VF37J9HN0CJ688631

Počet miest na sedenie:                                 5 (vrátane vodiča)

Počet najazdených kilometrov:                      90 538 km

Platnosť STK/EK:                                         09/2024

Výbava:

ABS, EBD, Airbag, Isofix, centrálne uzamykanie, manuálna klimatizácia, elektrické predné okná, elektrické zrkadlá, imobilizér, tónované sklá, rádio

OMV malo jedného majiteľa, slúžilo na rozvoz stravy v meste Malacky. OMV je v pojazdnom stave, primerane opotrebované.

Pre bližšie informácie o stave vozidla, resp. záujem o obhliadku vozidla kontaktujte dispečerku v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. na telefónnom čísle 034/772 30 68.

Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, ako najvyššia ponúknutá cena. Ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 3 500 €. V prípade viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou, bude akceptovaná ponuka doručená skôr. Záujemca musí uhradiť kúpnu cenu do 10.02.2023. V prípade, že záujemca predloží viacej ponúk, bude akceptovaná len ponuka s najvyššou cenou.

 

Ponuky zasielajte písomne na adresu:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 9, 908 01  Malacky. Na obálku napíšte viditeľnú poznámku „Ponuka PEUGEOT – neotvárať!“ V písomnej ponuke je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr do 17.01.2023 do 10.00 hod.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU

Výber – opatrovateľka ZOS

4. novembra 2022

SPR 514/2022                                                                                                 Malacky, 28.10.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zástup za PN, materskú a rodičovskú dovolenku

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka – zariadenie opatrovateľskej služby

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      01.12.2022, resp. dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 731 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 18. novembra do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS

20. júna 2022

SPR 309/2022                                                                                                 Malacky, 17.06.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      01.07.2022

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 731 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. júna do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS