Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

001 Zmluva O Pripojení PROGRES Datum Zverejnenia 10 01 2023 (3.4M)
002 Kúpna Zmluva Peugeot 2023 Datum Zverejnenia 18 01 2023 (115.3k)
003 Zmluva Mediatel QUO 82612 S5S2 0 Datum Zverejnenia 02 02 2023 (665.8k)
004 Darovacia Zmluva Hygienické Potreby Datum Zverejnenia 02 02 2023 (97.9k)
005 Zmluva Odpady Marosi 2023 Datum Zverejnenia 28 02 2023 (200.1k)
006 Darovacia Zmluva Fin Hotovosť Na účet 5-2023 Datum Zverejnenia 24 05 2023 (107.5k)
007 Zmluva O Pripojení Západoslovenská Distribučná Datum Zverejnenia 06 06 2023 (2.8M)
008 Darovacia Zmluva Rolátor Modrý Datum Zverejnenia 25 07 2023 (99k)
009 Darovacia Zmluva Invalidný Vozík Datum Zverejnenia 26 07 2023 (100.1k)
010 Darovacia Zmluva Coop Datum Zverejnenia 10 10 2023 (175.6k)
011 Zmluva O Spolupráci MPSVaR SR Datum Zverejnenia 24 11 2023 (3.3M)
012 Darovacia Zmluva Chodítko Datum Zverejnenia 30 11 2023 (98.2k)
013 Darovacia Zmluva Koľko Lásky O Z Datum Zverejnenia 11 12 2023 (2M)
014 Zmluva Pow En č 3101422024 Datum Zverejnenia 15 12 2023 (4.2M)
015 Darovacia Zmluva č 2 Koľko Lásky O Z Datum Zverejnenia 18 12 2023 (2.1M)
016 Darovacia Zmluva Hotovosť Datum Zverejnenia 20 12 2023 (323.3k)
017 Darovacia Zmluva Fin Hotovosť AC 2023 Datum Zverejnenia 20 12 2023 (108.1k)
018 Darovacia Zmluva Fin Hotovosť 2023 Datum Zverejnenia 20 12 2023 (110.6k)
J01 Rámcová Dohoda Pekárne Gamapek OK Datum Zverejnenia 03 04 2023 (210.7k)
J02 Rámcová Dohoda Mäso 2023 2024 Datum Zverejnenia 28 04 2023 (1.1M)
J03 Rámcová Dohoda Pekárne Gamapek SK 2023 Datum Zverejnenia 01 06 2023 (230.2k)
J04 Rámcová Dohoda QUALITED Datum Zverejnenia 30 06 2023 (717.2k)
J05 Rámcová Dohoda Pekárske Výrobky 2024 Datum Zverejnenia 19 12 2023 (733.2k)
J06 Rámcová Dohoda Potraviny 2024 Datum Zverejnenia 19 12 2023 (712.1k)
J07 Rámcová Dohoda Ovocie a Zelenina 2024 Datum Zverejnenia 21 12 2023 (256.8k)