Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

MsCSS Malacky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky je príspevková organizácia mesta,
zriadená za účelom prevádzkovania a poskytovania sociálnych služieb.

Naše poslanie a vízia:

Naše poslanie:

S tímom odborných zamestnancov poskytujeme sociálne služby seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii so zreteľom na ich individuálne potreby. Podporujeme klientov na ceste k dosiahnutiu spokojnosti v živote.

Naša vízia:

Chceme byť hrdí a v regióne najlepší. Chceme inovovať veci s citom a neustále vnímať za sociálnou službou človeka.

Pomohli nám

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky získalo nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Malacky, spolu vo výške 489 600 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fonduEurópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Časový rámec realizácie projektu je 01.12.2021 – 30.11.2023, pričom cieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby, predchádzanie umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení a udržanie zamestnanosti v meste. Do projektu je zapojených 30 opatrovateľov a 38 klientov.