Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

MsCSS Malacky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky je príspevková organizácia mesta,
zriadená za účelom prevádzkovania a poskytovania sociálnych služieb.

Naše poslanie a vízia:

Naše poslanie:

S tímom odborných zamestnancov poskytujeme sociálne služby seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii so zreteľom na ich individuálne potreby. Podporujeme klientov na ceste k dosiahnutiu spokojnosti v živote.

Naša vízia:

Chceme byť hrdí a v regióne najlepší. Chceme inovovať veci s citom a neustále vnímať za sociálnou službou človeka.

Pomohli nám