Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Ozvite sa nám

Riaditeľka
Mgr. Melánia Galovičová
tel.: 034/778 20 64
mobil: 0911 557 724
e-mail: melania.galovicova@mscss.sk

Ekonómka (zástupkyňa riaditeľky)
Ing. Iveta Kunáková
tel.: 034/778 20 64
mobil: 0911 261  133
e-mail: iveta.kunakova@mscss.sk

Koordinátorka ľudských zdrojov a projektov, intervenčný poradca
Mgr. Veronika Doležalová
mobil: 0911 622  620
e-mail: veronika.dolezalova@mscss.sk

Vedúca ZOS
(zariadenie opatrovateľskej služby, práčovňa,stredisko osobnej hygieny)
PhDr. Silvia Rummelová
mobil: 0911 263 683
e-mail: silvia.rummelova@mscss.sk

Sociálna pracovníčka
(zariadenie opatrovateľskej služby)
Mgr. Jana Tomšová
tel.: 034/774 30 19
e-mail: jana.tomsova@mscss.sk

Vedúca DOS / sociálna pracovníčka
(domáca opatrovateľská služba, posudková činnosť)
Mgr. Jana Černá
tel.: 034/774 97 69
mobil:  0903 200 772
e-mail: jana.cerna@mscss.sk

Asistentka vedúcej DOS
(domáca opatrovateľská služba)
Barbora Falátová
mobil:  0910 255  577
e-mail: barbora.falatova@mscss.sk

Vedúca denného stacionára / sociálna pracovníčka
(útulok, denný stacionár, prepravná služba, požičiavanie pomôcok)
Mgr. Adela Ondrisková
tel.: 034/774 93 43
mobil: 0911 537 230
e-mail: adela.ondriskova@mscss.sk

Vedúca jedálne
Jana Valentová
tel.: 034/772 25 07
mobil: 0911 776 209
e-mail: jana.valentova@mscss.sk

Prepravná služba (sociálny taxík), informátorka
Jana Truksová
tel.: 034/772 30 68
e-mail: jana.truksova@mscss.sk

Pokladníčka, hospodárka
Natália Truchlá
tel.: 034/774 96 54
e-mail: natalia.truchla@mscss.sk

Personálna a mzdová pracovníčka
Jana Pavlíková
tel.: 034/622 84 18
e-mail: jana.pavlikova@mscss.sk

Účtovníčka
Lenka Černá
tel.: 034/774 30 18
e-mail: lenka.cerna@mscss.sk

Administratívny pracovník
(verejné obstarávanie)
Erik Belánik
mobil:  0910 405  577
e-mail: erik.belanik@mscss.sk