Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

001 TERMMING Splátkový Kalendár 2021 Datum Zverejnenia 12 01 2021 (249.6k)
002 Zmluva MEDIATEL QUO 70446 Z8C7 0 Datum Zverejnenia 08 02 2021 (43.2k)
003 IT Sluzby Zmluva O Poskytovani Servisnych Sluzieb Datum Zverejnenia 15 02 2021 (532.4k)
004 Zmluva BM Centrum Datum Zverejnenia 10 03 2021 (780.2k)
005 Zmluva ADOS Datum Zvrejenenia 31 03 2021 (207.2k)
006 Darovacia Zmluva Invalidný Vozík Datum Zverejnenia 01 04 2021 (195.1k)
007 Darovacia Zmluva PS Transport, S R O Dátum Zverejnenia 29 4 2021 (207.3k)
008 Zmluva O Poskytnutí Dotácie MPSVaR SR Dátum Zverejnenia 25 5 2021 (6.2M)
009 Darovacia Zmluva Peniaze Dátum Zverejnenia 28 5 2021 (317k)
010 Dodatok č 1 K Dohode č 20-02-54X 13 Datum Zverejnenia 31 05 2021 (3.2M)
011 Zmluva Stravovanie CVČ 2021 Datum Zverejnenia 29 06 2021 (209.7k)
012 Zmluva PZS TeamPrevent Santé Datum Zverejnenia 30 06 2021 (327.8k)
013 Darovacia Zmluva 3 Pomôcky Datum Zverejnenia 30 06 2021 (198k)
014 Darovacia Zmluva G Aparát Datum Zverejnenia 14 07 2021 (196.1k)
015 Zmluva CareSee C 8585002420 Datum Zverejnenia 30 09 2021 (2.3M)
016 Darovacia Zmluva Fin Hotovosť Datum Zverejnenia 01 10 2021 (207.9k)
017 Darovacia Zmluva Fin Hotovosť Na účet Datum Zverejnenia 01 10 2021 (206.2k)
018 Zmluva TOPSET Solutions č Tz2021-10-01ss1 Datum Zverejnenia 11 10 2021 (11.8M)
019 Zmluva TOPSET Solutions č Tz2021-10-04nv1 Datum Zverejnenia 11 10 2021 (15.9M)
020 Licenčná Zmluva VIS IČD 90032 Datum Zverejnenia 26 10 2021 (279.4k)
021 Darovacia Zmluva Rolátor II Datum Zverejnenia 25 11 2021 (194.6k)
022 Zmluva COO 2195 101 2 11618866 Datum Zverejnenia 30 11 2021 (4.2M)
023 Zmluva Marosi Oliver Datum Zverejnenia 08 12 2021 (491.5k)
024 Zmluva SPP č 9100069517 Datum Zverejnenia 13 12 2021 (2M)
025 Zmluva SPP č 9100063736 Datum Zverejnenia 13 12 2021 (2M)
026 Zmluva SPP č 9100063728 Datum Zverejnenia 13 12 2021 (2M)
027 Darovacia Zmluva Cyklotrenažér Datum Zverejnenia 15 12 2021 (200.3k)
028 Zmluva O Spolupráci Normedic, S R O Datum Zverejnenia 20 12 2021 (392.5k)
029 Zmluva TOPSET C Tz2021-12-15nv1 Datum Zverejnenia 21 12 2021 (11.7M)
J01 Rámcová Dohoda PICADO 2022 Datum Zverejnenia 28 12 2021 (390k)
J02 Rámcová Dohoda MS Ovocie a Zelenina 2022 Datum Zverejnenia 28 12 2021 (387.8k)
J03 Rámcová Dohoda IVAN Jozef 2022 Datum Zverejnenia 28 12 2021 (309.5k)
J04 Rámcová Dohoda Pekárne Gamapek OK 2022 Datum Zverejnenia 28 12 2021 (388k)