Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – zdravotná sestra máj 2022

By 17th máj, 2022 Nezaradené No Comments

SPR 225/2022                                                                                                                       Malacky, 13.05.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zdravotná sestra

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  zdravotná sestra

Miesto výkonu práce:             Malacky

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Nástupný plat:                         od 1 000 € – podľa počtu rokov praxe

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo
 2. b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
 3. c) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore praktická sestra, alebo
 4. d) vzdelanie v zmysle ust. § 78 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, lojálnosť, empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 6. júna 2022 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Oznam pre stravníkov chodiacich osobne

By 15th marec, 2022 Nezaradené No Comments

OZNAM PRE STRAVNÍKOV:  od 1.4.2022 si môžu stravníci odoberať obedy osobne v jedálni MsCSS.

 Tešíme sa na Vás😊.

Výber – vodič marec 2022

By 7th marec, 2022 Nezaradené No Comments

SPR 121/2022                                                                                                                     Malacky, 03.03.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

(zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    vodič/vodička

Charakteristika:                        rozvoz obedov do domácností

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % (37,5 hod. týždenne)

Nástupný plat:                          od 646 € – podľa počtu rokov praxe + osobný príplatok

 

Kvalifikačné predpoklady:       stredné vzdelanie

vodičské oprávnenie skupiny B

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, zmysel pre                                                      orientáciu a logistiku, dobrý zdravotný stav a fyzická kondícia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia vodičského oprávnenia

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. marca 2022 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výber – kuchár december 2021

By 14th december, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1-14/2021                                                                                                                   Malacky, 08.12.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  kuchár/kuchárka

Charakteristika:                      výroba a výdaj racionálnej a diabetickej stravy v zariadení                                                            sociálnych služieb

Miesto výkonu práce:             sídlo zamestnávateľa

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne

Pracovná doba:                         6:00 hod. – 14:00 hod. (vrátane víkendov)

Nástupný plat:                          646 € – 728,50 € podľa počtu rokov praxe

                                                  (po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:      stredné vzdelanie, prax vítaná

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 29. decembra 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výber.

Mgr. Melánia Dujsíková

                                                                                                               riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS

By 26th október, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1-12/2021                                                                                                                         Malacky, 25.10.2021

Oznam – voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

                                                 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          623 € – 730 € podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 18. novembra 2021 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka DS

By 26th október, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1-13/2021                                                                                                                         Malacky, 25.10.2021

Oznam – voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (denný stacionár)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v dennom stacionári – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

Termín nástupu:                      01.01.2022

Pracovný úväzok:                     100 % – 37,5 hodín týždenne,

Nástupný plat:                          646 € – 701 € podľa počtu rokov praxe + osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 18. novembra 2021 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS

Výber – asistent v ZOS

By 18th október, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1 – 11/2021                                                                                                         Malacky, 30.09.2021

Oznam – voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:                       Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                 asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika:                      poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb (sprevádzanie klientov, pomoc pri aktivitách s klientmi)

Termín nástupu:                    dohodou

Pracovný úväzok:                   20 hodín týždenne

Nástupný plat:                        400 €

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:                 zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

           Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. októbra 2021 do 14.00 hod.Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS

STAŇ SA OPATROVATEĽKOU

By 14th september, 2021 Nezaradené No Comments

Nadačný fond HARTMAN vypísal GRANTOVÝ PROGRAM pre záujemcov o absolvovanie kurzu opatrovateľky s možnosťou preplatenia kurzu.
Žiadosti o kurz treba podať do 15.10.2021.
Podrobné informácie Vám radi poskytneme v MsCSS Malacky alebo na tel. č. 0903 200 772.
Vaše MsCSS Malacky

Výber – opatrovateľka v domácnosti

By 27th júl, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1 – 10/2021                                                                                                        Malacky, 27.07.2021

Oznam – 4 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ:                     Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                    1. mája 9, 901 01  Malacky

Voľné pracovné miesto:        opatrovateľka v domácnosti

Počet voľných miest:            4

Charakteristika:                    pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti                                                      o domácnosť, sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách                                         a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce:           Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:                    dohodou

Pracovný úväzok:                  dohodou

Nástupný plat:                        plný úväzok 624 € – 741 € podľa počtu rokov praxe + po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok

Kvalifikačné predpoklady:      nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania                                              so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej                                      starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej                                           v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                 zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

           Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 17. augusta 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Dujsíková

                                                                                                          riaditeľka MsCSS

Výber -asistent v ZOS jún 2021

By 30th jún, 2021 Nezaradené No Comments

SPR 1 – 9/2021                                                                                                                      Malacky, 21.06.2021

Oznam – voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika:                        poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     20 hodín týždenne

Nástupný plat:                          400 €

Kvalifikačné predpoklady:       úplné stredné vzdelanie

                                                  vodičské oprávnenie skupiny B

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 12. júla 2021 do 14.00 hod.Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS