Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – kuchár, pomocný kuchár

By 3rd august, 2023 Nezaradené No Comments

Malacky, 01.08.2023

 

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                     1. kuchár/kuchárka

 1. pomocný kuchár/pomocná kuchárka

Charakteristika:                       výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

 

Termín nástupu:                      1. september 2023, resp. dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne,

pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Nástupný plat:                          od 700 € do 884 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania

(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:      stredné, resp. základné

Ďalšie požiadavky:                  spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30.08.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS 2

By 5th máj, 2023 Nezaradené No Comments

Malacky, 05.05.2023

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                     opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                       Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      1. jún 2023

Pracovný úväzok:                    100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 700 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:      stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. mája do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS

By 3rd máj, 2023 Nezaradené No Comments

Malacky, 02.05.2023

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zástup za dlhodobú PN a iné prekážky v práci

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      1. jún 2023 (doba určitá do 30.09.2023)

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          700 € + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobný príplatok v závislosti od pracovného nasadenia

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. mája do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľ/opatrovateľka

By 11th apríl, 2023 Nezaradené No Comments

Malacky, 06.04.2023

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    opatrovateľ/opatrovateľka

Charakteristika:                        Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov občanov v zariadení sociálnych služieb

 

Termín nástupu:                      01.05.2023

Pracovný úväzok:                     100 % – 37,5 hod.

Nástupný plat:                          700 €, po skúšobnej dobe možnosť osobného príplatku

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 26. apríla 2023 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výber – asistent v ZOS

By 14th marec, 2023 Nezaradené Comments Off

Malacky, 09.03.2023

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                   asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika:                       Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb – sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia, podpora sebestačnosti klientov, sprostredkovávanie kontaktu klientov s okolím a pod.

 

Termín nástupu:                      01.04.2023

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hod. (možná dohoda nižšieho úväzku)

Nástupný plat:                         750 €, po skúšobnej dobe možnosť osobného príplatku

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 29. marca 2023 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Ponuka na odpredaj motorového vozidla

By 4th január, 2023 Nezaradené No Comments

Malacky, 03.01.2023

 

Ponuka na odpredaj motorového vozidla

 

Predávajúci

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

príspevková organizácia mesta

sídlo:   1. mája 9, 901 01  Malacky

IČO:    36066541

DIČ:    2021550168

v zastúpení:     Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka

ponúka na predaj osobné motorové vozidlo zn. PEUGEOT s nasledovnou špecifikáciou:

Druh:                                                              OMV PEUGEOT

Karoséria:                                                       AC KOMBI

Rok výroby:                                                    09/2012

Objem valcov motora:                                    1 560 cm3

Maximálny výkon motora pri otáčkach:       52 kW

Prevodovka:                                                   5 –stupňová, manuálna

Pohon:                                                            predný

Predpísané palivo:                                         diesel

Farba:                                                             biela

VIN:                                                               VF37J9HN0CJ688631

Počet miest na sedenie:                                 5 (vrátane vodiča)

Počet najazdených kilometrov:                      90 538 km

Platnosť STK/EK:                                         09/2024

Výbava:

ABS, EBD, Airbag, Isofix, centrálne uzamykanie, manuálna klimatizácia, elektrické predné okná, elektrické zrkadlá, imobilizér, tónované sklá, rádio

OMV malo jedného majiteľa, slúžilo na rozvoz stravy v meste Malacky. OMV je v pojazdnom stave, primerane opotrebované.

Pre bližšie informácie o stave vozidla, resp. záujem o obhliadku vozidla kontaktujte dispečerku v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. na telefónnom čísle 034/772 30 68.

Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, ako najvyššia ponúknutá cena. Ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 3 500 €. V prípade viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou, bude akceptovaná ponuka doručená skôr. Záujemca musí uhradiť kúpnu cenu do 10.02.2023. V prípade, že záujemca predloží viacej ponúk, bude akceptovaná len ponuka s najvyššou cenou.

 

Ponuky zasielajte písomne na adresu:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 9, 908 01  Malacky. Na obálku napíšte viditeľnú poznámku „Ponuka PEUGEOT – neotvárať!“ V písomnej ponuke je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr do 17.01.2023 do 10.00 hod.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU

Výber – opatrovateľka ZOS

By 4th november, 2022 Nezaradené No Comments

SPR 514/2022                                                                                                 Malacky, 28.10.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zástup za PN, materskú a rodičovskú dovolenku

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka – zariadenie opatrovateľskej služby

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      01.12.2022, resp. dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 731 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 18. novembra do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS

By 20th jún, 2022 Nezaradené No Comments

SPR 309/2022                                                                                                 Malacky, 17.06.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      01.07.2022

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne,

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 731 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny, osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. júna do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výber – zdravotná sestra máj 2022

By 17th máj, 2022 Nezaradené No Comments

SPR 225/2022                                                                                                                       Malacky, 13.05.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zdravotná sestra

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  zdravotná sestra

Miesto výkonu práce:             Malacky

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Nástupný plat:                         od 1 000 € – podľa počtu rokov praxe

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo
 2. b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
 3. c) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore praktická sestra, alebo
 4. d) vzdelanie v zmysle ust. § 78 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, lojálnosť, empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 6. júna 2022 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Oznam pre stravníkov chodiacich osobne

By 15th marec, 2022 Nezaradené No Comments

OZNAM PRE STRAVNÍKOV:  od 1.4.2022 si môžu stravníci odoberať obedy osobne v jedálni MsCSS.

 Tešíme sa na Vás😊.