Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – opatrovateľka

By 24th november, 2023 Novinky No Comments

Malacky, 24.11.2023

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                      opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                        Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      1. január 2024

Pracovný úväzok:                     100 % – 35 hodín týždenne

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 750 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky, nočné zmeny a osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kurz sa dá absolvovať aj pred nástupom s možnosťou realizácie praxe priamo v našom zariadení.

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14.12.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – 3 voľné pracovné miesta

By 14th november, 2023 Novinky No Comments

Malacky, 14.11.2023

Oznam – 3 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Pracovné miesto: Kuchár/kuchárka (2 pracovné miesta)
Pomocná sila do kuchyne

Charakteristika: výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

Termín nástupu: 1. január 2024
Pracovný úväzok: 100 % – 37,5 hodín týždenne,
pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.
Nástupný plat: od 750 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania
(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)
Kvalifikačné predpoklady: stredné, resp. základné vzdelanie,
vyučenie v odbore a prax výhodou
Ďalšie požiadavky: spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 05.12.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka

By 18th október, 2023 Novinky No Comments

Malacky, 17.10.2023

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Pracovné miesto: opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)
Charakteristika: Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

Termín nástupu: 1. január 2024
Pracovný úväzok: 100 % – 35 hodín týždenne,
12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke
Nástupný plat: od 750 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy, sviatky, nočné zmeny a osobné ohodnotenie
Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14.11.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS

Výber – upratovačka

By 10th október, 2023 Novinky No Comments

Malacky, 09.10.2023

Oznam – voľné pracovné miesto
upratovačka

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Voľné pracovné miesto: upratovačka
Miesto výkonu práce: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 7:00 hod. – 15:00 hod.
Nástupný plat: od 750 € – podľa počtu rokov praxe
(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky: spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 9. novembra do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS

Výber – koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

By 29th september, 2023 Novinky No Comments

Malacky, 29.09.2023

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na kumulované pracovné miesto:

koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

Náplň práce:                           Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov a projektové manažovanie. Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.

Miesto výkonu práce:             1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu:                    01.11.2023

Pracovný úväzok:                   30 hodín týždenne

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, od 870 € do 1 033 €

(po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore humanitného smeru
  • prax s riešením fin. projektov a prácou s ľuďmi min. 2 roky

 

Ďalšie požiadavky:                 bezúhonnosť, znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., znalosť práce s PC, organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, empatia, profesionalita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 24.10.2023 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré pozostáva z písomného testu a osobného pohovoru.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS