Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Alzheimerova choroba a pomoc pre ľudí a ich rodiny

16. júna 2016

Niektorí z Vás sa stretli,  prípadne  stretávajú s týmto ochorením v rodine i vo svojom širšom okolí. Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Alzhemerova choroba začína pozvoľna. Zo začiatku prichádza k zhoršeniu krátkodobej pamäti a človek nie je schopný sa postarať o niektoré veci vo svojej domácnosti. Progres ochorenia sa u každého človeka odlišuje a postupom času má čím ďalej väčšie problémy s vyjadrovaním sa, rozhodovaním,  myšlienkovými  pochodmi, človek pôsobí veľmi zmätene. Mení sa celá jeho osobnosť. V posledných štádiách človek už nie je schopný sa o seba postarať. Často je potrebná nielen odborná zdravotná starostlivosť ale významné miesto má i sociálna starostlivosť.

Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách,  je Infobodom  Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovouchorobou v domácom prostredí. V našej organizácii získate potrebné užitočné rady:

– informácie ako lepšie porozumieť človeku s demenciou,
– ako sa postarať o človeka v domácom prostredí,
– ako udržiavať kognitívne schopnosti,
– o možnostiach využitia sociálnych služieb v regióne,
– podelíme sa s Vami o naše odborné skúsenosti.

Pomáhame skvalitniť starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a pomáhame rodinným príslušníkom pri zvládaní každodenných náročných životných situácií.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1.mája č. 9, 901 01 Malacky

Informácie osobne denne od 8,00 hod.  do 14,00 hod.  Prípadne telefonicky: 034/774 93 43, 0911 537 230

– Najčastejšou formou demencie je jednoznačne Alzheimerova choroba.
– Demenciou trpí každý 20. človek nad 65 rokov. Po 80. roku veku je to každý piaty človek.
– Vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby.
– Len 1 zo 4  prípadov Alzhemerovej choroby je potvrdený diagnosticky

so súhlasom zdroj: www.alzheimer.sk