Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Najkrajšia kraslica

26. marca 2016

II. ročník súťaženajkrajšiu kraslicu MsCSS bol osobitný tým, že bol obohatený o výstavu kraslíc, kde sa mohli svojimi prácami prezentovať organizácie pôsobiace v Malackách. Nádherné kraslice, ktoré aj keď neboli súťažné, zdobili priestory vstupnej haly. Výstavu zaplnili kraslice organizácií: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Jednota dôchodcov Záhorská Ves, o. z. VIKTÓRIA, o. z. VSTÚPTE, SENIOR – geriatrické centrum n. o., Slovenský zväz telesnepostihnutých Malacky, DSS sv. Michala Závod. Spolu 23 súťažiacich prihlásilo do súťaže 36 kraslíc, spomedzi ktorých mohli návštevníci MsCSS dňa 23.03.2016 zahlasovať za najkrajšiu. Najviachlasov získali kraslice p. Marty Horníkovej, ktorá získala prvé a tretie miesto za kraslice s č. 4 a č. 22, druhé miesto získala p. Anna Škríbovákraslicou č. 9. Víťazkám gratulujeme a ďakujeme všetkým,ktorí sa zapojili do súťaže alebo priniesli svoje práce na výstavu. Zároveň želáme všetkým krásneveľkonočné sviatky.