Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – opatrovateľka v domácnosti

19. júna 2024

Malacky, 18.06.2024
Oznam – 2 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Voľné pracovné miesto: Opatrovateľka v domácnosti
Počet voľných miest: 2
Charakteristika: Pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť,
sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
Nástupný plat: plný úväzok od 900 € podľa počtu rokov praxe +
osobné ohodnotenie.
Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

Kvalifikačné predpoklady: Nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie, alebo
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kurz sa dá absolvovať aj pred nástupom s možnosťou realizácie praxe priamo v našom zariadení.
Ďalšie požiadavky: Zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 8. júla 2024 do 14.00 hod.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS