Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

By 21st jún, 2024 Novinky No Comments

Malacky, 20.06.2024

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

Práca na dohodu

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Pomocná sila do kuchyne

 

Charakteristika:                       Pomocné práce spojené s výrobou a výdajom jedál

 

Termín nástupu:                      Dohodou – práca počas mesiacov JÚL a AUGUST

Pracovný úväzok:                   Pracovná doba od 6:00 do 14:00 hod.

 

Platové podmienky:                 6 € / hod

 

Kvalifikačné predpoklady:      stredné, resp. základné vzdelanie,

vyučenie v odbore alebo prax výhodou

 

Ďalšie požiadavky:                  spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30. júna 2024 do 14:00 hod. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka v domácnosti

By 19th jún, 2024 Novinky No Comments

Malacky, 18.06.2024
Oznam – 2 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Voľné pracovné miesto: Opatrovateľka v domácnosti
Počet voľných miest: 2
Charakteristika: Pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť,
sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
Nástupný plat: plný úväzok od 900 € podľa počtu rokov praxe +
osobné ohodnotenie.
Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

Kvalifikačné predpoklady: Nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie, alebo
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kurz sa dá absolvovať aj pred nástupom s možnosťou realizácie praxe priamo v našom zariadení.
Ďalšie požiadavky: Zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 8. júla 2024 do 14.00 hod.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS

Výber – dispečer/ka

By 7th marec, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 01.03.2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                     1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                   dispečer/ka, informátor/ka

(kumulované pracovné miesto)

 

Náplň práce:                          1. Koordinácia vodičov, činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravou služobných motorových vozidiel, prevádzka prepravnej služby, vybavovanie objednávok klientov, vrátane evidencie.

 1. Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách organizácie, navigovanie a kontrola pohybu osôb v objektoch a verejných priestranstvách organizácie.

 

Termín nástupu:                     01.04.2024

Pracovný úväzok:                  100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 800 € podľa počtu rokov praxe

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  ovládanie programov Word a Excel na úrovni pokročilý, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, trpezlivosť, pozornosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21.03.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – administratívny pracovník

By 7th marec, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 01.03.2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                     1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                   administratívny pracovník

 

Náplň práce:                          verejné obstarávanie, zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri, čiastkové práce na úseku ekonomiky, administratívne úkony pre všetky strediská organizácie

 

Termín nástupu:                     01.04.2024

Pracovný úväzok:                  100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 800 € podľa počtu rokov praxe

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  ovládanie programov Word a Excel na úrovni pokročilý, znalosť zákona o verejnom obstarávaní, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21.03.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – Kuchár/ka / Pomocná sila do kuchyne

By 25th február, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 23.02.2024

 

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                      Kuchár/ka / Pomocná sila do kuchyne

 

Charakteristika:                        výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 37,5 hodín týždenne,

pracovná doba od 6:00 do 14:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 750 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania + osobné ohodnotenie (po dvoch mesiacoch).

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:       stredné, resp. základné vzdelanie,

vyučenie v odbore a prax výhodou

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 15.3.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – upratovačka

By 19th február, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 19.2. 2024

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Upratovačka

Miesto výkonu práce:              1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    37,5 hod. (100% úväzok)

Pracovný čas:                           7:00 – 15:00

 

Nástupný plat:                          od 750 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie (po skončení skúšobnej doby)

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky:                  spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 11.3.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – asistent/ka vedúcej opatrovateľskej služby

By 15th február, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 13.2. 2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Asistent/ka vedúcej opatrovateľskej služby

 

Náplň práce:                            Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej

agendy v rámci domácej opatrovateľskej služby, poradenská

práca prvého kontaktu, zisťovanie a sumarizácia štatistických

údajov, technická asistencia pri realizácii projektov

financovaných z verejných zdrojov, vrátane monitoringu

a vyhodnocovania.

 

Termín nástupu:                       dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 900 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, trpezlivosť, pozornosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28.02.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – Vedúci/vedúca jedálne

By 25th január, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 24.1. 2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Vedúci/a jedálne

 

Náplň práce:                            Koordinovanie a organizovanie stravovacej prevádzky –

zodpovednosť za materiálno-technické zabezpečenie,

zásobovanie, starostlivosť o zamestnancov,

evidencia stravníkov spojená s úhradami za stravu.

 

Termín nástupu:                       dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 1000 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      Úplné stredné odborné vzdelanie, preferované zameranie

v oblasti stravovania – hotelová akadémia, spoločné stravovanie a pod.

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, trpezlivosť, pozornosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21.2.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – opatrovateľka ZOS

By 25th január, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 23.1. 2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                     Opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)

Charakteristika:                       Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 35 hodín týždenne

12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          od 900 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie + príplatky za víkendy,  sviatky, nočné zmeny.

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Kurz sa dá absolvovať aj pred nástupom s možnosťou realizácie praxe priamo v našom zariadení.

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 12.2.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS

Výber – kuchár/kuchárka

By 8th január, 2024 Nezaradené No Comments

Malacky, 08.01.2024

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                      Kuchár/kuchárka

 

Charakteristika:                        výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 37,5 hodín týždenne,

pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Nástupný plat:                          od 750 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania

(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:       stredné, resp. základné vzdelanie,

vyučenie v odbore a prax výhodou

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 31.1.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS