Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Požičiavanie pomôcok

mscss_pomocky

Fyzické osoby si môžu požičať pomôcku na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Ulica 1. mája 9, Malacky

Obyvateľ mesta Malacky:   1 pomôcka 0,33 € / deň

Obyvateľ inej obce:             1 pomôcka 0,36 € / deň

Žiadateľ vyplní Žiadosť o požičanie pomôcky a doručí do MsCSS. V prípade, že je požadovaná pomôcka k dispozícii, bude so žiadateľom spísaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej bude predmetná pomôcka požičaná.

 

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
2. Potvrdenie od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave, resp. posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
3. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MsCSS).

  • železná posteľ
  • elektrická polohovateľná posteľ
  • antidekubitný matrac
  • invalidný vozík
  • G-aparát
  • WC misa prenosná
  • chodítka – rôzne druhy
 

Mgr. Henrieta Gáliková - sociálna pracovníčka
tel: 034/774 93 43
e-mail: henrieta.galikova@mscss.sk