Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Práčovňa

mscss_pracovnaUtváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Ulica 1. mája 9, Malacky
Obyvateľ mesta Malacky:   1 pranie + žehlenie/ 1 práčka 3,10 € Obyvateľ inej obce:       1 pranie + žehlenie/ 1 práčka 4,78 €    
Svoju bielizeň si prinesiete do zariadenia opatrovateľskej služby, službukonajúca opatrovateľka vám oznámi, kedy bude bielizeň pripravená k odberu. Pri prevzatí bielizne uhradíte poplatok za službu.    

PhDr. Silvia Rummelová- vedúca ZOS
mobil: 0911 263 683
e-mail: silvia.rummelova@mscss.sk