Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Stredisko osobnej hygieny

mscss_hygienaUtváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Ulica 1. mája 9, Malacky

Obyvateľ mesta Malacky:   1 sprchovanie 1,50 €

Obyvateľ inej obce:             1 sprchovanie 2,31 €

Kontaktujte sociálnu pracovníčku, resp. navštívte zariadenie opatrovateľskej služby a dohodnite si presný termín vykonania hygieny. Za službu zaplatíte po vykonaní hygieny.

PhDr. Silvia Rummelová - vedúca ZOS
mobil: 0911 263 683
e-mail: silvia.rummelova@mscss.sk