Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Naše poslanie a vízia:

Naše poslanie:

S tímom odborných zamestnancov poskytujeme sociálne služby seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii so zreteľom na ich individuálne potreby. Podporujeme klientov na ceste k dosiahnutiu spokojnosti v živote.

Naša vízia:

Chceme byť hrdí a v regióne najlepší. Chceme inovovať veci s citom a neustále vnímať za sociálnou službou človeka.

Pomohli nám