Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Darovacia Zmluva 3 Pomôcky Dátum Zverejnenia 26 04 2018 (199.3k)
Darovacia Zmluva 1 Pomôcka Datum Zverejnenia 26 9 2018 (198.4k)
Dohoda BM Centrum Datum Zverejnenia 12 12 2018 (1.6M)
Dohoda BM WORK AGENCY Datum Zverejnenia 12 12 2018 (1.6M)
Dohoda VaV Akademy Ba č OK BA 17 05 2018 2 ABA Dátum Zverejnenia 22 05 2018 (570.2k)
Dohoda C 18020542 Datum Zverejnenia 29 01 2018 (3M)
Dohoda O Dočasnom Pridelení Zamestnancov Dátum Zverejnenia 31 08 2018 (230.6k)
J01 Rámcová Dohoda PICADO 2018 2019 Datum Zverejnenia 21 12 2017 (355.7k)
J02 Rámcová Dohoda Cityfood 2018 2019 Datum Zverejnenia 21 12 2017 (358.4k)
J03 Rámcová Dohoda Gastro Max 2018 2019 Datum Zverejnenia 21 12 2017 (356.7k)
J04 Rámcová Dohoda Ovocie a Zelenina 2018 2019 Datum Zverejnenia 21 12 2017 (1012.4k)
J05 Rámcová Dohoda Pekárne Gamapek Datum Zverejnenia 21 12 2017 (355.9k)
J06 Rámcová Zmluva Ivan 2018 Datum Zverejnenia 26 04 2018 (313.9k)
J07 Rámcová Zmluva Ivan, Hydina 2019-2021 Datum Zverejnenia 27 12 2018 (472.9k)
PolyStar Zmluva C 20180165 Datum Zverejnenia 10 05 2018 (608.4k)
PolyStar Zmluva C 1801021919 Datum Zverejnenia 29 05 2018 (707.7k)
Polystar Zmluva C 20181511 Datum Zverejnenia 10 05 2018 (637.8k)
TERMMING Dodatok K Zmluve C 1 N 2002 Datum Zverejnenia 27 12 2018 (781.1k)
TERMMING Splatkovy Kalendar R 2018 Datum Zverejnenia 29 1 2018 (765.2k)
TM003 Zmluva STelekom C 9917815496 Dátum Zverejnenia 26 04 2018 (992.6k)
UPSVaR Dohoda C 11 §50j PS 2018 Datum Zverejnenia 29 11 2018 (2.1M)
Zmluva POW EN C 3100212019 Datum Zverejnenia 20 12 2018 (1.3M)
Zmluva TM004 Slovak Telekom Datum Zverejnenia 21 11 2018 (1.7M)
Zmluva O Poskytnutí Stravy Dátum Zverejnenia 03 09 2018 (711.4k)
Zmluva O Stravovaní KOVOSTAV 98 SK Datum Zverejnenia 04 06 2018 (203.8k)
Zmluva O Uzatvorení Inzercie MED00993001766 Datum Zverejnenia 19 02 2018 (101k)
Zmluva O Vypozicke Mesto Malacky Datum Zverejnenia 15 01 2018 (650.4k)
Zmluva O Výpožičke Zverejnene Dna 25 06 2018 (641.7k)
Zmluva O Zabezpečení Stravy STROJÁR MALACKY 2018 Datum Zverejnenia 30 01 2018 Pdf (211.2k)