Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Ponuka na odpredaj – FIAT DUCATO

1. decembra 2017

Ponuka na odpredaj motorového vozidla

 

Predávajúci: 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

príspevková organizácia mesta

sídlo:               Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

IČO:                36066541

DIČ:               2021550168

v zastúpení:     Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka

ponúka na odpredaj osobné motorové vozidlo zn. FIAT DUCATO s nasledovnou špecifikáciou:

FIAT DUCATO 2.3 JTD 15 PANORAMA

Dátum prvej evidencie:                                  19.01.2009

Zdvihový objem valcov motora:                    2 287m3

Maximálny výkon motora pri otáčkach:       88 kW / 3 600 min

Prevodovka:                                                   6 –stupňová, manuálna

Predpísané palivo:                                         nafta motorová

Farba:                                                             šedá metalíza

Evidenčné číslo vozidla:                                MA237BZ

VIN:                                                               ZFA25000001591863

Počet miest na sedenie:                                 8 vrátane vodiča

Počet najazdených kilometrov:                      127 700 km

Platnosť TK:                                                  06.09.2019

Platnosť EK:                                                  06.06.2019

Vozidlo slúžilo na prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, spravidla v meste Malacky. Vozidlo je vybavené hydraulickou plošinou na prevoz osoby na invalidnom vozíku. K vozidlu nie sú zimné pneumatiky, letné pneumatiky sú ojazdené.

Bližšie informácie o stave vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci obhliadky vozidla.

Obhliadka vozidla bude záujemcom umožnená v dňoch 04.12.2017 a 05.12.2017, obidva dni v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, ako najvyššia ponúknutá cena. Ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 6 000 € vrátane DPH. V prípade viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou, bude akceptovaná ponuka doručená skôr. Záujemca musí uhradiť kúpnu cenu do 20.12.2017. V prípade, že záujemca predloží viacej ponúk, bude akceptovaná len ponuka s najvyššou cenou.

 

Ponuky zasielajte písomne na adresu:

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ul. 1. mája 9, 908 01  Malacky. Na obálku napíšte viditeľnú poznámku „Ponuka FIAT DUCATO – neotvárať!“ V písomnej ponuke je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr do 08.12.2017 do 10.00 hod.

Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS

Dokument na stiahnutie