Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Jedáleň

mscss_jedalenJedáleň MsCSS zabezpečuje stravu – obedy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a ktorým zdravotný stav neumožňuje zabezpečovať si vlastnú pravidelnú stravu. Jedáleň poskytuje aj diabetickú stravu na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a tiež donášku stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, resp. dovŕšila dôchodkový vek.

Normy jedál (pdf)

Odhlasovanie/prihlasovanie obedov u vedúcej jedálne deň vopred do 14:00

Ulica 1. mája 9, Malacky
 
služba jednotka EON úhrada
obed 1 porcia 4,80 € 4,00 €
obed dia 1 porcia 5,10 € 4,20 €
rozvoz obedov 1 obed/osoba/domácnosť 1,33 € 1,00 €

Sumu v časti úhrada platí poberateľ služby s trvalým pobytom v meste Malacky, sumu v časti EON platí poberateľ služby s trvalým pobytom v inej obci.

Mesto Malacky prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta Malacky, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, nie je dlžníkom mesta na jeden obed takto:

príjem do 700,00 € príspevok 0,80 €

Úhrada za stravu musí byť zrealizovaná vopred, najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa bude obed, prípadne rozvoz poskytovať.

 


V rámci sociálnej služby jedáleň si môže klient prísť pre obed s obedárom. Pri potrebe dovozu do domácnosti si zabezpečí klient dva obedáre – na výmenu a obed mu dopravíme priamo domov. Racionálnu alebo diabetickú stravu zabezpečujeme cez pracovné dni.

 


Jana Valentová - vedúca jedálne
mobil: 0911 776 209
tel: 034 / 772 25 07
e-mail: jana.valentova@mscss.sk