Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Jedáleň

mscss_jedalenJedáleň MsCSS zabezpečuje stravu – obedy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a ktorým zdravotný stav neumožňuje zabezpečovať si vlastnú pravidelnú stravu. Jedáleň poskytuje aj diabetickú stravu na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a tiež donášku stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, resp. dovŕšila dôchodkový vek.

Normy jedál (pdf)

Odhlasovanie/prihlasovanie obedov u vedúcej jedálne deň vopred do 14:00

Ulica 1. mája 9, Malacky
 
služba jednotka EON úhrada
obed 1 porcia 3,40 € 3 €
obed dia 1 porcia 3,60 € 3,20 €
rozvoz obedov 1 obed/osoba 1,03 € 0,60 €
rozvoz obedov 2 obedy a viac/1 domácnosť 0,80 €
rozvoz pri opatrovaní 1obed/osoba 0,40 €

Sumu v časti úhrada platí poberateľ služby s trvalým pobytom v meste Malacky, sumu v časti EON platí poberateľ služby s trvalým pobytom v inej obci.

Mesto Malacky prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta Malacky, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, nie je dlžníkom mesta na jeden obed takto:

príjem do 399,99 € príspevok 0,80 €

príjem od 400 € do 499,99 € príspevok 0,60 €

príjem od 500 € do 599,99 € príspevok 0,40 €

 

Úhrada za stravu musí byť zrealizovaná vopred, najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa bude obed, prípadne rozvoz poskytovať.

 


V rámci sociálnej služby jedáleň sa môže v našich priestoroch klient naobedovať, resp. si môže prísť pre obed s obedárom. Pri potrebe dovozu do domácnosti si zabezpečí klient dva obedáre – na výmenu a obed mu dopravíme priamo domov. Racionálnu alebo diabetickú stravu zabezpečujeme cez pracovné dni.

 


  • Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby jedáleň
  • Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku (fotokópia)
  • Potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave – na žiadosti (ak žiadateľ nie je  dôchodca)

Mgr. Nikola Filová - vedúca jedálne
tel.: 034/772 25 07
e-mail: nikola.filova@mscss.sk