Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Odľahčovacia služba

mscss_odlahcovaciasluzbaCieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Poskytuje sa na celé dni, najmenej v rozsahu 12 hodín denne, najdlhšie na 30 dní v kalendárnom roku. Odľahčovacia služba sa poskytuje podľa výberu terénnou, ambulantnou alebo pobytovou formou.

  • Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica 1. mája 9, Malacky
  • Denný stacionár, Ulica 1. mája 7, Malacky
  • Domácnosť opatrovaného, Malacky

Výška úhrady je stanovená podľa vybraného druhu sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, domácnosť).

Podľa vybraného druhu sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, domácnosť).

  • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
  • Komplexný posudok ÚPSVaR, s kompenzáciou poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie
  • Rozhodnutie o výške dôchodku - fotokópiu
  • Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MsCSS)

PhDr. Silvia Rummelová - vedúca ZOS
mobil: 0911 263 683
e-mail: silvia.rummelova@mscss.sk