Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Prepravná služba

mscss_prepravaCieľom tejto služby je pomoc pri udržiavaní sociálnych kontaktov a väzieb, uspokojenie osobných potrieb a záujmov, podpora samostatnosti.


Službu poskytujeme spravidla v meste Malacky, podľa požiadavky zabezpečujeme dopravu aj do iných obcí.

služba jednotka obyvateľ Malaciek mimo Malaciek
jazda v MA 1 osoba / jazda MA 1,00 € 2,04 €
jazda mimo mesta 1 osoba / 1 km 0,25 € 0,34 €
stojné mimo mesta 1 osoba / hod. 0,50 € 1,00 €


Pred plánovanou jazdou sa objednáte v kancelárii dispečerky osobne na Ulici 1. mája č. 9 alebo telefonicky na tel. čísle: 034/772 30 68  minimálne 24 hodín vopred. Objednávky sa prijímajú v pracovné dni v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod.

 
  • Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
  • Potvrdenie lekára o zdravotnom stave na účely využívania prepravnej služby
  • Potvrdenie, resp. rozhodnutie z ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvyšných výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, resp. o jeho nepriznaní
  • Komplexný posudok ÚPSVaR – fotokópia + preukaz ŤZP – fotokópia (ak sú vydané)

 

 

Barbora Falátová - dispečerka
tel: 034/772 30 68
e-mail: barbora.falatova@mscss.sk

Mgr. Adela Ondrisková - sociálna pracovníčka
tel: 034/774 93 43
mobil: 0911 537 230
e-mail: adela.ondriskova@mscss.sk