Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Týždeň mozgu

4. apríla 2017

Mesto  Malacky sa po prvý krát zapojilo do celoslovenskej kampane „Týždeň mozgu“, ktorý organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Ľudia po celom svete sa v rovnakom čase venovali jednému orgánu v ľudskom tele, ktorý nás robí jedinečnými. Cieľom tejto aktivity bolo upriamiť pozornosť na prevenciu ochorenia mozgu.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky zorganizovalo celkom 3 odborné prednášky o mozgu, kde sa účastníci mohli zapojiť do zaujímavých diskusií a rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Stretnutie bolo prínosom a inšpiráciou do každodenných činnosti nielen pre seniorov.

Ďakujeme našej lektorke Mgr. Simone Krakovskej za odborný pohľad na zaujímavú problematiku.