Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – 3 voľné pracovné miesta

14. novembra 2023

Malacky, 14.11.2023

Oznam – 3 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Pracovné miesto: Kuchár/kuchárka (2 pracovné miesta)
Pomocná sila do kuchyne

Charakteristika: výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

Termín nástupu: 1. január 2024
Pracovný úväzok: 100 % – 37,5 hodín týždenne,
pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.
Nástupný plat: od 750 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania
(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)
Kvalifikačné predpoklady: stredné, resp. základné vzdelanie,
vyučenie v odbore a prax výhodou
Ďalšie požiadavky: spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 05.12.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS