Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – administratívny pracovník

7. marca 2024

Malacky, 01.03.2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                     1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                   administratívny pracovník

 

Náplň práce:                          verejné obstarávanie, zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri, čiastkové práce na úseku ekonomiky, administratívne úkony pre všetky strediská organizácie

 

Termín nástupu:                     01.04.2024

Pracovný úväzok:                  100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 800 € podľa počtu rokov praxe

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  ovládanie programov Word a Excel na úrovni pokročilý, znalosť zákona o verejnom obstarávaní, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, bezúhonnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21.03.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS