Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – kuchár december 2021

14. decembra 2021

SPR 1-14/2021                                                                                                                   Malacky, 08.12.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  kuchár/kuchárka

Charakteristika:                      výroba a výdaj racionálnej a diabetickej stravy v zariadení                                                            sociálnych služieb

Miesto výkonu práce:             sídlo zamestnávateľa

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne

Pracovná doba:                         6:00 hod. – 14:00 hod. (vrátane víkendov)

Nástupný plat:                          646 € – 728,50 € podľa počtu rokov praxe

                                                  (po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:      stredné vzdelanie, prax vítaná

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 29. decembra 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výber.

Mgr. Melánia Dujsíková

                                                                                                               riaditeľka MsCSS