Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – kuchár, pomocný kuchár

3. augusta 2023

Malacky, 01.08.2023

 

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Pracovné miesto:                     1. kuchár/kuchárka

  1. pomocný kuchár/pomocná kuchárka

Charakteristika:                       výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

 

Termín nástupu:                      1. september 2023, resp. dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne,

pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Nástupný plat:                          od 700 € do 884 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania

(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:      stredné, resp. základné

Ďalšie požiadavky:                  spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30.08.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS