Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – kuchárka

7. apríla 2020

SPR 2-5/2020                                                                                                                       Malacky, 06.04.2020

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  kuchárka

Charakteristika:                      výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál

Miesto výkonu práce:             sídlo zamestnávateľa

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    6:00 hod. – 14:00 hod.

Nástupný plat:                          607 € – 728,50 € podľa počtu rokov praxe

(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:      stredné vzdelanie, prax vítaná

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 29.04.2020 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výber.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS