Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – opatrovateľka domácnosť – máj 2021

5. mája 2021

SPR 1 – 6/2021                                                                                                              Malacky, 03.05.2021

 

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

 

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                     1. mája 9, 901 01  Malacky

Voľné pracovné miesto:        opatrovateľka v domácnosti

Počet voľných miest:             2

Charakteristika:                     pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti                                                        o domácnosť, sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách                                           a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce:            Malacky, domácnosť opatrovaného

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                   dohodou

Nástupný plat:                          plný úväzok 623 € – 701 € podľa počtu rokov praxe

(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:      nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania                                                 so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej                                         starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej                                                 v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 25. mája 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS