Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – opatrovateľka

18. októbra 2023

Malacky, 17.10.2023

Oznam – 2 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Pracovné miesto: opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej služby)
Charakteristika: Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov.

Termín nástupu: 1. január 2024
Pracovný úväzok: 100 % – 35 hodín týždenne,
12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke
Nástupný plat: od 750 € – podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy, sviatky, nočné zmeny a osobné ohodnotenie
Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14.11.2023 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS