Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – upratovačka

10. októbra 2023

Malacky, 09.10.2023

Oznam – voľné pracovné miesto
upratovačka

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky
Voľné pracovné miesto: upratovačka
Miesto výkonu práce: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 7:00 hod. – 15:00 hod.
Nástupný plat: od 750 € – podľa počtu rokov praxe
(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky: spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 9. novembra do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS