Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – upratovačka

19. februára 2024

Malacky, 19.2. 2024

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Upratovačka

Miesto výkonu práce:              1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    37,5 hod. (100% úväzok)

Pracovný čas:                           7:00 – 15:00

 

Nástupný plat:                          od 750 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie (po skončení skúšobnej doby)

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky:                  spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 11.3.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS