Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – upratovačka

10. augusta 2020

SPR 2-11/2020                                                                                                             Malacky, 07.08.2020

 

Oznam – voľné pracovné miesto

Upratovačka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                     1. mája 9, 901 01  Malacky

Voľné pracovné miesto:        upratovačka

Miesto výkonu práce:            1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                  37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Nástupný plat:                         580,00 € – 686,50 € podľa počtu rokov praxe

(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:      nevyžadujú sa

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. augusta 2020 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS