Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – Vedúci/vedúca jedálne

25. januára 2024

Malacky, 24.1. 2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                     Vedúci/a jedálne

 

Náplň práce:                            Koordinovanie a organizovanie stravovacej prevádzky –

zodpovednosť za materiálno-technické zabezpečenie,

zásobovanie, starostlivosť o zamestnancov,

evidencia stravníkov spojená s úhradami za stravu.

 

Termín nástupu:                       dohodou

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hodín týždenne

pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Nástupný plat:                          od 1000 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie

Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

 

Kvalifikačné predpoklady:      Úplné stredné odborné vzdelanie, preferované zameranie

v oblasti stravovania – hotelová akadémia, spoločné stravovanie a pod.

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, trpezlivosť, pozornosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21.2.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS