Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

23. októbra 2019

SPR 47/2019                                                                                                                                    Malacky, 17.10.2019

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

Náplň práce:                           koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb, riadiaca a koordinačná činnosť celého organizačného útvaru – 21 členného tímu, rozpis služieb, podklady pre mzdy, administratívne úkony spojené s evidenciou žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby, prijímaním nových klientov a zmenou podmienok poskytovania sociálnej služby

Miesto výkonu práce:             Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu:                    01.01.2020

Pracovný úväzok:                   37,5 hodín týždenne (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7,00 hod. – 15,00 hod.

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, od 1 096,00 €

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo ošetrovateľstvo
  • prax v odbore min. 5 rokov
  • riadiaca prax výhodou

Ďalšie požiadavky:                 bezúhonnosť, znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., znalosť práce s PC, organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • motivačný list
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 11. novembra 2019 do 11.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie