Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – vodič – máj 2021

5. mája 2021

SPR 1 – 7/2021                                                                                                                Malacky, 03.05.2021

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                   vodič/vodička

Charakteristika:                       rozvoz obedov do domácností

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    25 hodín týždenne

Nástupný plat:                          500 €, po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok

Kvalifikačné predpoklady:      stredné vzdelanie

vodičské oprávnenie skupiny B

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, zmysel pre                                                     orientáciu a logistiku, dobrý zdravotný stav a fyzická kondícia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • kópia vodičského oprávnenia

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. mája 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS