Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výberové konanie na pracovné miesto vodič

15. marca 2018

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vodič

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vodič/vodička

Charakteristika:                      Vodič motorového vozidla (počet miest 8+1)) v rámci sociálnej služby – prepravná služba – sociálny taxík, preprava osôb s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Termín nástupu:                     dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredné vzdelanie
  • vodičské oprávnenie skupiny „B“

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, zmysel pre orientáciu a logistiku

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 4. apríla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie