Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výberové konanie – upratovačka

5. septembra 2018

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto: upratovačka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  upratovačka

Miesto výkonu práce:             sídlo zamestnávateľa

 

Termín nástupu:                     1. október 2018

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Nástupný plat:                        480 € (po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok)

 

Kvalifikačné predpoklady:       nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. septembra 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu