Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Zúčastnili ste sa aj vy?

18. apríla 2018

V rámci projektu „Sociálna služba – nástroj prevencie kriminality páchanej na senioroch“ sa v mesiaci marec 2018 uskutočnili besedy na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“. V spolupráci s Mestskou políciou Malacky a Okresným súdom Malacky sme sa snažili seniorom priblížiť, ktoré situácie sú pre nich rizikové a ako im predchádzať. Seniori sa s nami tiež podelili o svoje skúsenosti. V rámci verejných stretnutí a stretnutí s klientmi MsCSS sa uskutočnil prieskum dotazníkovou formou, zameraný na zistenie, v akej miere sa seniori stávajú obeťou trestnej činnosti. Na prieskume sa zúčastnilo 102 respondentov, 82 žien a 20 mužov. Z týchto žien sa stalo obeťou trestnej činnosti 17 %, najčastejšie finančné zneužitie a z mužov 35 %, najčastejšie psychické týranie. Výsledky budú ďalej spracované pre potreby prevencie kriminality páchanej na senioroch. Zo všetkých respondentov boli vyžrebovaní traja výhercovia: Pavol Škoda, Terézia Kubincová a Anna Fuxová. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa nám zverili so svojou skúsenosťou.

mvamscssma

Projekt bol finančne podporený

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

P001

P002

P003

P004

P005