Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Výberové konanie – upratovačka

By 5th september, 2018 Nezaradené No Comments

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto: upratovačka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  upratovačka

Miesto výkonu práce:             sídlo zamestnávateľa

 

Termín nástupu:                     1. október 2018

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Nástupný plat:                        480 € (po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok)

 

Kvalifikačné predpoklady:       nevyžadujú sa

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, pedantnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. septembra 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu

Výberové konanie – opatrovateľka – terén

By 3rd júl, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 19/2018                                                                                                                        Malacky, 27.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na 2 pracovné miesta: opatrovateľ/opatrovateľka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  opatrovateľ/opatrovateľka

Miesto výkonu práce:             Malacky, domácnosť opatrovaného

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    37,5 hod. (úväzok 100 %)

Nástupný plat:                          480 €

 

Kvalifikačné predpoklady:       odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu

Výberové konanie – opatrovateľka ZOS

By 3rd júl, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 20/2018                                                                                                                            Malacky, 27.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto:

opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    opatrovateľ/opatrovateľka

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     35 hodín týždenne, 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          524 €

 

Kvalifikačné predpoklady:       odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu

Výberové konanie – zdravotná sestra

By 3rd júl, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 21/2018                                                                                                                            Malacky, 27.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto:

zdravotná sestra v zariadení opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  zdravotná sestra

 

Termín nástupu:                    1. september 2018

Pracovný úväzok:                   37,5 hodín týždenne (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7,00 hod. – 15,00 hod.

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, 480 € – 641,50 €

 

Kvalifikačné predpoklady:       úplné stredné vzdelanie (stredná zdravotnícka škola)

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. júla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu

Výberové konanie – upratovačka

By 4th jún, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 16/2018                                                                                                                        Malacky, 01.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto: upratovačka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  upratovačka

Miesto výkonu práce:             zariadenie opatrovateľskej služby

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Kvalifikačné predpoklady:       nevyžadujú sa

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14. júna 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Výberové konanie opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

By 4th jún, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 15/2018                                                                                                                            Malacky, 01.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto:

opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  opatrovateľ/opatrovateľka

 

Termín nástupu:                    dohodou

Pracovný úväzok:                   35 hodín týždenne, 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

 

Kvalifikačné predpoklady:       odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14. júna 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Výberové konanie – opatrovateľ /opatrovateľka v teréne

By 4th jún, 2018 Nezaradené No Comments

SPR 17/2018                                                                                                                        Malacky, 01.06.2018

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie

na 2 pracovné miesta: opatrovateľ/opatrovateľka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  opatrovateľ/opatrovateľka

Miesto výkonu práce:             Malacky, domácnosť opatrovaného

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Kvalifikačné predpoklady:       odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14. júna 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Pozvánka – Deň otvorených dverí

By 11th október, 2017 Nezaradené No Comments

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí dňa 24.10.2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

       Sprievodný program:

 • 9.00 hod. – 9.45 hod. beseda na tému „Ako aktivovať mozog seniora“ s hosťom Mgr. Simonou Krakovskou (psychologička pôsobiaca v Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti)
 • 10.00 hod. – 10.30 hod. krúžok Majka (klienti zariadenia) pod vedením Mgr. Alžbety Dubajovej, beseda na tému „Čo naozaj potrebujeme“
 • 10.30 hod. – 11.00 hod. názorná ukážka pomôcok pre seniorov (výstava pomôcok je celý deň)
 • prezentácia poskytovaných služieb
 • ukážka výrobkov klientov s možnosťou kúpy
 • po celý čas hudba a bohaté občerstvenie z domácej kuchyne
 • prieskum – „Čo potrebujem ako senior?“ (všetci zúčastnení budú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny)
 • pre každého hosťa darček

Tešíme sa na Vás

Pozvánka_PDF

TEKOSMAN – 1. miesto

By 7th september, 2017 Nezaradené No Comments

MsCSS sa zapojilo do súťaže v zbere vrchnákov z PET fliaš. Súťaž vyhlásila spoločnosť TEKOS pod názvom TEKOSMAN. V kategórii Mestské organizácie a združenia sme získali úžasné 1. miesto. Na tomto úspechu sa podieľali klienti, a to predovšetkým stravníci a tiež zamestnanci MsCSS. Vďaka týmto „zberateľom“ zdobí náš parčík nový hrací prvok – ruské kolky. Kolky sú u našich klientov veľmi obľúbené, často organizujeme kolkové turnaje, alebo hráme len tak pre radosť. Keďže ruské kolky majú od tých klasických trocha iné pravidlá, museli sme sa najskôr trocha potrápiť, no výsledky sa pomaly dostavujú. Príďte si vyskúšať aj vy ruské kolky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbieraní vrchnákov.

TEKOSMAN