Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Výberové konanie – opatrovateľ/opatrovateľka

By 15th október, 2018 Novinky No Comments

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta: opatrovateľ/opatrovateľka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  opatrovateľ/opatrovateľka

Miesto výkonu práce:             Malacky, domácnosť opatrovaného

 

Termín nástupu:                      podľa dohody

Pracovný úväzok:                    podľa dohody

Nástupný plat:                          pri plnom úväzku 480 € (po skončení skúšobnej doby osobné   ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:       odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 2. novembra 2018 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

Výberové konanie – kuchár/kuchárka

By 15th október, 2018 Novinky No Comments

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta: kuchár/kuchárka

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  kuchár/kuchárka

Miesto výkonu práce:             Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Termín nástupu:                     01.12.2018

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         6:00 hod. – 14:00 hod.

Nástupný plat:                         507,50 € (po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:       stredoškolské vzdelanie bez maturity v odbore kuchár alebo prax v odbore

 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 2. novembra 2018 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

By 26th september, 2018 Novinky No Comments

Od 1.10.2018 je obnovená prevádzka jedálne.

OZNAM

By 22nd august, 2018 Novinky No Comments

V piatok 24. augusta 2018 bude z technických príčin uzavretý areál Mestského centra sociálnych služieb Malacky.

 

 

Prevádzka bude zachovaná len v dennom stacionári, stravovanie bude zabezpečené v doterajšom režime. Nebude fungovať sociálne poradenstvo ani pokladňa. Počas piatku 24. augusta takisto nebude možné objednávať termíny na sociálny taxík.

 

Ďakujeme za pochopenie

Oznam – rekonštrukčné práce

By 16th máj, 2018 Novinky No Comments

V areáli MsCSS, na Ulici 1. mája prebieha rozsiahla rekonštrukcia budovy, preto prosíme všetkých klientov, aby sa v týchto priestoroch zdržiavali len nevyhnutný čas. Zároveň žiadame stravníkov, aby dodržiavali nový, skrátený čas vydávania obedov, a to v čase od 11,30 hod. do 12,30 hod. Za obmedzenia sa ospravedlňujeme, avšak je to nevyhnutné z hľadiska zachovania bezpečnosti a plynulosti rekonštrukcie. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Zúčastnili ste sa aj vy?

By 18th apríl, 2018 Novinky No Comments

V rámci projektu „Sociálna služba – nástroj prevencie kriminality páchanej na senioroch“ sa v mesiaci marec 2018 uskutočnili besedy na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“. V spolupráci s Mestskou políciou Malacky a Okresným súdom Malacky sme sa snažili seniorom priblížiť, ktoré situácie sú pre nich rizikové a ako im predchádzať. Seniori sa s nami tiež podelili o svoje skúsenosti. V rámci verejných stretnutí a stretnutí s klientmi MsCSS sa uskutočnil prieskum dotazníkovou formou, zameraný na zistenie, v akej miere sa seniori stávajú obeťou trestnej činnosti. Na prieskume sa zúčastnilo 102 respondentov, 82 žien a 20 mužov. Z týchto žien sa stalo obeťou trestnej činnosti 17 %, najčastejšie finančné zneužitie a z mužov 35 %, najčastejšie psychické týranie. Výsledky budú ďalej spracované pre potreby prevencie kriminality páchanej na senioroch. Zo všetkých respondentov boli vyžrebovaní traja výhercovia: Pavol Škoda, Terézia Kubincová a Anna Fuxová. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa nám zverili so svojou skúsenosťou.

mvamscssma

Projekt bol finančne podporený

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

P001

P002

P003

P004

P005

Výberové konanie na pracovné miesto vedúci jedálne

By 15th marec, 2018 Novinky No Comments

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vedúci jedálne

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vedúci/vedúca jedálne

Charakteristika:                      koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, zabezpečovanie surovín, evidencia stravníkov, práca s pokladňou

 

Druh pracovného pomeru:     doba určitá – zástup za materskú dovolenku

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Termín nástupu:                      podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady:    úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:                   ovládanie práce s PC (Word, Excel), zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prax vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 16. apríla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

Výberové konanie na pracovné miesto vodič

By 15th marec, 2018 Novinky No Comments

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vodič

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vodič/vodička

Charakteristika:                      Vodič motorového vozidla (počet miest 8+1)) v rámci sociálnej služby – prepravná služba – sociálny taxík, preprava osôb s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Termín nástupu:                     dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné vzdelanie
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, zmysel pre orientáciu a logistiku

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 4. apríla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

Prevencia kriminality

By 27th február, 2018 Novinky No Comments

Sociálna služba – nástroj prevencie kriminality páchanej na senioroch

 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky sa v roku 2018 zameriava na prevenciu kriminality páchanej na senioroch. Naším cieľom je zvýšiť pocit bezpečia u seniorov, zvýšiť ich sebadôveru a naučiť seniorov správať sa asertívne. V spolupráci s Mestskou políciou Malacky, Okresným súdom Malacky a občianskym združením Zlatý vek sa uskutočnia besedy, ktoré seniorom pomôžu lepšie sa zachovať v situáciách, ktoré sú pre nich rizikové.

 

Pozvánka

 

Beseda na tému: Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

Dátum a čas konania besedy: 05.03.2018 (pondelok) o 14.30 hod.

Miesto konania besedy: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9

Pre koho je beseda určená: členovia organizácie Zlatý vek

Beseduje: Mgr. Kunák, vedúci oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície Malacky

 

Dátum a čas konania besedy: 07.03.2018 (streda) o 13.30 hod.

Miesto konania besedy: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9

Pre koho je beseda určená: verejnosť

Beseduje: JUDr. Hudák, predseda Okresného súdu Malacky

 

Využite šancu dozvedieť sa viac o tom, ako sa správne zachovať v rizikových situáciách.

 

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky