Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Výber – vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

By 23rd október, 2019 Novinky No Comments

SPR 47/2019                                                                                                                                    Malacky, 17.10.2019

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

Náplň práce:                           koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb, riadiaca a koordinačná činnosť celého organizačného útvaru – 21 členného tímu, rozpis služieb, podklady pre mzdy, administratívne úkony spojené s evidenciou žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby, prijímaním nových klientov a zmenou podmienok poskytovania sociálnej služby

Miesto výkonu práce:             Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu:                    01.01.2020

Pracovný úväzok:                   37,5 hodín týždenne (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7,00 hod. – 15,00 hod.

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, od 1 096,00 €

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo ošetrovateľstvo
 • prax v odbore min. 5 rokov
 • riadiaca prax výhodou

Ďalšie požiadavky:                 bezúhonnosť, znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., znalosť práce s PC, organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 11. novembra 2019 do 11.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

Výber – posudkový sociálny pracovník

By 23rd október, 2019 Novinky No Comments

SPR 48/2019                                                                                                                                    Malacky, 17.10.2019

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

posudkový sociálny pracovník

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  posudkový sociálny pracovník

Náplň práce:                           sociálna posudková činnosť a vypracúvanie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 448/2008 Z. z., sociálne poradenstvo.

Miesto výkonu práce:             Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu:                    01.01.2020

Pracovný úväzok:                   20 hodín týždenne

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, od 449,00 € (polovičný úväzok)

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca
 • prax v odbore vítaná

 

Ďalšie požiadavky:                 bezúhonnosť, znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., znalosť práce s PC, organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 11. novembra 2019 do 11.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie

Výber – opatrovateľka ZOS

By 27th september, 2019 Novinky No Comments

SPR 45/2019                                                                                                                            Malacky, 26.09.2019

 

Oznam – voľné pracovné miesto

Opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    opatrovateľka

Charakteristika:                        Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov klientov v zariadení sociálnych služieb.

 

Termín nástupu:                      01.11.2019

Pracovný úväzok:                     35 hodín týždenne, 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                          556,50 € – 663 € podľa počtu rokov praxe + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny (po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok)

Kvalifikačné predpoklady:       stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia, ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 21. októbra 2019 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu

Výber – opatrovateľ/opatrovateľka

By 18th september, 2019 Novinky No Comments

SPR 44/2019                                                                                                                        Malacky, 16.09.2019

 

Oznam voľných pracovných miestach

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  opatrovateľ/opatrovateľka

Počet voľných miest:              2

Charakteristika:                      pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti                                                         o domácnosť, sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách                                      a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce:             Malacky, domácnosť opatrovaného

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                    dohodou

Nástupný plat:                          pri plnom úväzku 530,50 € – 637 €

(po skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:      nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania                                    so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej                                        starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej                                         v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30.09.2019 do 10.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výber, ktorý sa uskutoční 30.09.2019 o 13.00 hod.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie tu