Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – kuchár/kuchárka

8. januára 2024

Malacky, 08.01.2024

 

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

 

Pracovné miesto:                      Kuchár/kuchárka

 

Charakteristika:                        výroba a výdaj jedál, resp. pomocné práce s tým spojené

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     100 % – 37,5 hodín týždenne,

pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Nástupný plat:                          od 750 € podľa počtu rokov praxe a vzdelania

(po dvoch mesiacoch osobné ohodnotenie)

 

Kvalifikačné predpoklady:       stredné, resp. základné vzdelanie,

vyučenie v odbore a prax výhodou

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 31.1.2024 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS